Tõlkebüroo, mille peale võib kindel olla!


+372 5331 6886 ööpäevaringselt
info@wikiworld.ee

Hea klient!

Anname teada, et alates veebruarist meie büroo töötab internetipõhiselt. Kui Teie tellimissoovi olemus nõuab isiklikku kohtumist (nt vajate kinnitatud tõlget paberkandjal jms olukord), siis on võimalik jätta tõlget vajav dokument meie hoone esimesel korrusel asuvasse postkasti, lisades sellele kirja kõigi vajalike andmetega.

 

 

Enne dokumendi postkasti poetamist veenduge palun, et tellimuse tingimused on meiega kokku lepitud ja sobivad Teile. Dokumendi valmimisel on võimalik leppida kokku selle kohaletoimetamises Teie soovitud aadressile. Täpsema info saamiseks palume helistada numbril +372 53316886.

Vabandame võimalike ebamugavuste eest!

Tähtis teave:

Vastavalt uuele Eesti Vabariigi Vandetõlgi seaduse redaktsioonile alates 01.01.2015.a. kinnitatud tõlget suunal eesti keel-võõrkeel teostavad vaid vandetõlgid. Rohkem infot saab siit.

Suunal võõrkeel-eesti keel ja võõrkeel-võõrkeel saab endiselt teostada notariaalselt kinnitatud tõlget. 

 

Notariaalse tõlke puhul lisandub teenustasule ka notaribüroole makstav tasu notariaalse kinnituse eest.

Ühe dokumendi kinnitus maksab 16,00 eurot

Notariaalselt kinnitatud dokumendi koopia (1 lk) – 5,00 eurot

Ühe dokumendi apostilliga katmine dokumendi tõlkimise raames – 30 eurot.

Väikedokumendi (isikutunnistus, sünni- või abielutunnistus jms) tõlge maksab alates 13 eurost (hind varieerub olenevalt keelesuunast). Hinnale lisanduvad ülaltoodud notari tasud.

Mahukama dokumendi tõlke hind oleneb dokumendi mahust.

Notariaalset tõlget on vaja siis, kui Te soovite kasutada Eestis koostatud dokumenti välismaal või vastupidi.

Esimesel juhul nõutakse ka dokumendi legaliseerimist või apostilleerimist olenevalt riigist, kus Te soovite kasutada tõlgitud dokumenti. Kui soovite kasutada dokumenti Lätis, Leedus, Ukrainas, Vene Föderatsioonis või Poolas, siis legaliseerimist see ei vaja, kuna eelnimetatud riikidega on Eestil sõlmitud vastastikuse õigusabi ja õigussuhete leping.

Kui Te soovite kasutada tõlgitud dokumenti mõnes teises riigis, siis tuleb kinnitada dokumenti apostilliga (kui dokumenti kasutatakse Haagi konventsiooniga ühinenud riigis, vt http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41) või legaliseerimistempliga (kui dokumenti kasutatakse Haagi konventsiooniga mitteühinenud riigis).

Kui Te soovite kasutada välismaal väljastatud dokumenti Eestis, siis see dokument peab olema apostilleeritud (Haagi konventsiooniga ühinenud riikide puhul) või legaliseeritud (Haagi konventsiooniga mitteühinenud riikide puhul) dokumenti välja andnud riigi vastavas ametiasutuses.

Lisainfot apostillimise kohta saate siit: http://www.notar.ee/19886

Notariaalselt saab Eestis kinnitada avalike dokumentide tõlkeid: kohtu- ja haldusdokumente, notariaalsete toimingutega seotud dokumente ning ametlikke (ametiasutuste poolt väljastatud) tõendeid.

Kui soovite dokumendi notariaalset tõlget, siis tuleb esitada allkirjastatud ja pitseriga varustatud originaaldokument (firma blanketil vormistatud dokumendi puhul piisab ainult allkirjast). Originaaliks loetakse ka notariaalselt kinnitatud või vastava ametiasutuse templiga varustatud koopiat/ärakirja (sh vastava templiga varustatud dokumentide duplikaadid). Kui mitmest lehest koosnev dokument pole väljastanud ametiasutuse poolt korrektselt köidetud, siis igal lehel peab olema vastava ameti pitser või tempel, ja/või kas volitatud isiku või kõikide osapoolte allkirjad. Kui originaalil on parandusi, siis nad peavad olema kinnitatud allkirja või templiga.

Notariaalset tõlget teostab notaribüroo(de)s usaldustõlgina registreeritud tõlkija.

Kui välismaal välja antud avalik dokument ei ole apostilli või legaliseerimistempliga kinnitatud, või dokumendid on saadetud elektroonselt, või muul juhul, kui tõlget ei ole võimalik või ei soovita notariaalselt kinnitada, siis tõlkebüroo võib varustada valminud tõlke oma pitseriga. Kõigepealt dokument tõlgitakse ära, siis tehakse originaaldokumendist koopia, mis köidetakse tõlkija poolt allkirjastatud ja pitseriga kinnitatud tõlkega kokku. Selliselt vormistatud dokumenti aktsepteerib Eestis mitu ametiasutust. Igal konkreetsel juhul tuleb see kindlasti eelnevalt täpsustada.