Tõlkebüroo, mille peale võib kindel olla!


+372 5331 6886 ööpäevaringselt
info@wikiworld.ee

Reklaamtekstide puhul on eriti oluline, et tellija annaks tõlkijale edasi oma visiooni ja soovid, sel juhul vastab teostatud töö ootustele võimalikult täpselt.