Tõlkebüroo, mille peale võib kindel olla!


+372 5331 6886 ööpäevaringselt
info@wikiworld.ee

Vahel võib juhtuda ka nii, et Teil on vaja saada referatiivset tõlget. Näiteks tekib Teil vajadus kasutada suuremahulist materjali, mis on koostatud võõrkeeles. Referatiivse tõlke põhimõtteks on olulise eraldamine mitteolulisest, võimaldades teksti mõttest aru saada ja andes tellijale töö tulemusena mahuka materjali kokkuvõtte. Kui Te tunnete, et Teil pole tarvis täpset sõnasõnalist tõlget, vaid piisab ka nii-öelda „teksti essentsist“, siis on referatiivne tõlge ilmselt see, mida vajate.