Tõlkebüroo, mille peale võib kindel olla!


+372 5331 6886 ööpäevaringselt
info@wikiworld.ee

Erialaste tekstide tõlge nõuab üldjuhul rohkem aega ja pingutust, seega tuleb arvestada kas pikema tähtaja või kõrgema hinnaga. Te võite alati kvaliteetse tõlke valmimisele kaasa aidata, lisades Teile teadaolevaid termineid või selgitusi – eriti siis, kui Teil on juba välja kujunenud kindel terminoloogia. Kui Teil on selles valdkonnas juba varem valminud tõlkeid ning Te soovite, et ka edaspidised tekstid ühtiksid eelnevatega terminoloogia ja stiili poolest, siis on soovitatav saata näha ka neid.